Přeskočit na obsah
DPS » Novinky » Simulace » Novinky MITCalc 2022

Novinky MITCalc 2022

  MITCalc je balík strojírenských a technických výpočtů. Obsahuje například řešení ozubení čelního, kuželového, hypoidního, šnekového, klínových a ozubených řemenů, řetězů, brzd a spojek, nosníků, hřídelí, ložisek, pružin, šroubových spojů, hřídelových spojů, tolerancí, svarů, desek, skořepin a tlakových nádob a řady dalších strojírenských součástí.

  Rozšíření, úpravy a aktualizace výpočtů

  Strojírenské výpočty MITCalc 2.01 byly rozšířeny o nové funkce a řada výpočtů byla rozšířena a aktualizována podle aktuálních norem a připomínek uživatelů včetně podpory 3D CAD systému SOLIDWORKS.

  Mechanika tekutin

  Výpočet je určen pro řešení nejčastějších úloh z oblasti mechaniky tekutin.
  Program řeší úlohy z oblasti:

  • Hydrostatika
  • Stacionární výtok kapaliny otvorem
  • Stacionární výtok – přelivy (ISO 1438, Swiss Engineers, Hansen, Bazin, Frese)
  • Stacionární proudění vazké tekutiny – konstantní průřez potrubí s výstupní tryskou / difuzorem
  • Stacionární proudění vazké tekutiny – různé průřezy potrubí
  • Hydraulický ráz

  Výpočty obsahují určení Reynoldsova čísla, viskozity, ztrát pro laminární a turbulentní proudění pro různé materiály a desítek typů ztrátových koeficientů. Ve výpočtu jsou použita data, postupy, algoritmy a údaje z odborné literatury a norem.