Přeskočit na obsah
DPS » Novinky » Simulace » Novinky MITCalc 2021

Novinky MITCalc 2021

  MITCalc je balík strojírenských a technických výpočtů. Obsahuje například řešení ozubení čelního, kuželového, hypoidního, šnekového, klínových a ozubených řemenů, řetězů, brzd a spojek, nosníků, hřídelí, ložisek, pružin, šroubových spojů, hřídelových spojů, tolerancí, svarů, desek, skořepin a tlakových nádob a řady dalších strojírenských součástí. Výpočty podporují 3D CAD SOLIDWORKS a jsou provedené podle mnoha národních a zahraničních norem (ČSN, ISO, DIN, ANSI…)

  Strojírenské výpočty MITCalc 1.77 byly rozšířeny o nové funkce a řada výpočtů byla rozšířena a aktualizována podle aktuálních norem a připomínek uživatelů.


  Třecí brzdy a spojky

  Program je určen pro návrh, výpočet a kontrolu čtyř základních typů třecích brzd a spojek. V programu je možné také určit kinetickou energii a zatěžovací momenty mechanismů. Program umožňuje:

  • Výpočet zatížení brzdy
  • Výpočet rozběhového zatížení spojky
  • Kontrolu zatížené spojky
  • Návrh a kontrolu:
  • Diskové brzdy/spojky
  • Kuželové brzdy/spojky
  • Bubnové brzdy/spojky
  • Pásové brzdy/spojky
  • Výpočet a kontrolu oteplení navržené brzdy/spojky


  Pohybové šrouby

  Program je určen pro návrh a kontrolu pohybového šroubu. Program řeší následující úlohy:

  • Výpočet kinematických parametrů (rychlost, krouticí moment, otáčky a výkon…)
  • Jednoduchý výběr/definice pohybového šroubu (metrický, čtvercový, lichoběžníkový…)
  • Kontrola šroubu na tah/tlak, otlačení, ohyb, vzpěr a kritické otáčky.
  • Program obsahuje tabulky materiálů, závitů a koeficientů tření.
  • Podpora 2D CAD DraftSight.


  Kuličkové šrouby

  Program je určen pro návrh, výpočet a kontrolu kuličkového šroubu. Program řeší následující úlohy:

  • Předběžný návrh (minimum vstupních parametrů, dostačující pro orientaci a výběr z katalogů)
  • Podrobná analýza (zatížení, volba rozměrů, kontrola parametrů)
  • Definice tabulky zatěžovacího spektra (rychlost, krouticí moment, otáčky a výkon…)
  • Výpočet ekvivalentního zatížení
  • Výpočet životnosti, návrh tolerancí, teplotní analýza
  • Kontrola šroubu na tah/tlak, otlačení, ohyb, vzpěr a kritické otáčky
  • Návrh mazání a výpočet účinnosti
  • Program obsahuje tabulky šroubů podle ISO a ANSI
  • Podpora 2D CAD DraftSight.


  Tepelné vlastnosti materiálů

  Program obsahuje informace o vlivu teploty na některé fyzikální a mechanické vlastnosti strojírenských materiálů. Pomocí tohoto nástroje lze řešit následující úlohy:

  • Výpočet lineárního součinitele teplotní roztažnosti a délkového prodloužení součásti pro daný ohřev.
  • Prodloužení skupiny součástí z různých materiálů, řazených do lineárního řetězce.
  • Výpočet modulu pružnosti pro danou teplotu.
  • Databáze obsahuje cca 700 kovových materiálů používaných ve strojírenství.


  Rozšíření, úpravy a aktualizace výpočtů MITCalc

  • Valivá ložiska
   přidána možnost srovnávacího výpočtu životnosti pro ekvivalentní ložisko jiného výrobce
  • Šroubový spoj, Výpočty pružin
   zpřesnění empirického modelu pro stanovení fyzikálních vlastností materiálů v závislosti na teplotě, úprava doplňkového výpočtu „Montážní parametry spoje“
  • Čepové a kolíkové spoje
   pro některé typy spoje byl zvýšený maximální přípustný počet kolíků ve spoji
  • Toleranční analýza, Nalisované spoje
   zpřesnění empirického modelu pro stanovení fyzikálních vlastností materiálů v závislosti na teplotě