Přeskočit na obsah
DPS » Novinky » Simulace » Návrh elektrokola s pomocí simulací

Návrh elektrokola s pomocí simulací

    Při navrhování současných produktů je čím dál důležitější zohledňovat simulace a testování již při návrhu. Konstruktéři potřebují mít lepší přehled o reálném chování produktu tak, aby bylo možné brát v potaz více kritérií a požadavků na kvalitu. Multifyzikální simulace přispěly k výrobě nové generace elektrokola s využitím analýzy na cloudové platformě.

    Multifyzikální simulace

    Simulace na cloudové platformě 3DEXPERIENCE obsahují řešení pro pevnostní a teplotní lineární analýzu. Dále je k dispozici analýza únavy, analýza pohybu, nelineární analýza, elektromagnetické analýzy a simulace dynamiky proudění kapalin a plynů. Simulační úlohy používají pro výpočty cloudovou platformu s robustním řešičem Abaqus.

    Podívejte se na video

    Multifyzikální simulace pomáhají při návrhu a výrobě nové generace elektrokola. Návrh s podporou simulací vede k lepší pevnosti, odolnosti, tepelné a elektromagnetické účinnosti a vyrobitelnosti produktu.