Menu Zavřeno

Kvalita zobrazení s ohledem na grafický výkon

Prodlevy při práci s programem SOLIDWORKS

Diagnostika celkového času pro generování grafiky je jedním z nejdůležitějších faktorů při práci se sestavou i komplexními díly v programu SOLIDWORKS. Vznikají situace (otevření souborů, obnova atd.), při kterých model nemůže být upravován po celou dobu zobrazení zprávy aktualizuji grafiku nebo probíhá obnova. Uživatel nemůže s modelem pracovat a setkává se s následujícími příznaky:

 • otevření souboru s modelem sestavy nebo dílu je příliš náročné na čas
 • dlouhý čas při a obnově modelu
 • dlouhý čas aktualizace grafiky
 • časté žádosti systému o obnovu modelu
 • prodlevy při výběru hrany, plochy, vrcholu atd.
 • pomalá manipulace při zoomování, rotaci nebo posunu
 • častá obnova pohledů ve výkrese

S ohledem na výkon a kvalitu zobrazení jsou příčiny zpomalení grafiky modelu následující:

 • vysoká hodnota kvality zobrazení
 • komplexní geometrie ploch modelů (příliš mnoho malých rádiusů a zakřivení)
 • importovaná geometrie bez diagnostiky
 • vysoký počet těl (ojemových i plošných)
 • vysoký počet stavů zobrazení na plochách

Co to jsou grafické trojúhelníky?

Počet grafických trojúhelníků je indikátor kvality zobrazení a úrovně detailů modelu, např. příliš mnoho rádiusů se rovná příliš mnoho grafických trojúhelníků s nároky na výpočet procesoru CPU počítače. Vysoká hodnota kvality zobrazení může znamenat, že jde o model s příliš velkou úrovní detailů. Takový model je nepoužitelný v sestavě, pokud se neprovede další úprava s ohledem na výkon. Grafická data se vypočítávají pomocí více jádrového procesoru (CPU) a ukládají do modelu. Vypočtená data jsou předány grafické kartě (GPU), které se postará o zoomování, otáčení, posouvání, skrytí, průhlednost a další grafické operace.

Nastavení kvality zobrazení dílů

Pro použití modelů v sestavě nastavíme kvalitu zobrazení mezi 10 až 20%. Toto nastavení je stejné pro všechny modely včetně šablon. Nastavení provedeme v nastavení dokumentu dílu pro kvalitu zobrazení stínovaného a drátového režimu. Nižší kvalita zobrazení zrychlí grafický výkon GPU a sníží nároky na výpočet trojúhelníků pomocí procesoru CPU. Kvalita zobrazení může být dočasně zvýšena (uložena v kopii souboru) pro výslednou renderovanou kvalitu a použití kopie modelu pro PhotoView 360 nebo Visualize. Uložení dat prohlížení zajistí uložení grafických dat a informací o zobrazení do souboru dílu.

Nastavení pro sestavy

Použití nastavení kvality zobrazení ve všech dokumentech odkazovaných dílů se aplikuje na všechny použité součásti a podsestavy v aktivním dokumentu sestavy, nastavíme tuto volbu pro kvalitu zobrazení v nastavení dokumentu sestavy. Dále použijeme systémovou volbu v Možnostech systému > Sestavy > Nastavení velké sestavy > optimalizovat kvalitu zobrazení pro lepší výkon.

Nastavení zobrazení detailů

Úroveň detailů určíme přesunutím posuvníku z možnosti Více (pomalejší grafika) na Méně (rychlejší grafika) při grafických operacích zoomování, otáčení, posouvání, skrytí, průhlednosti v sestavě, multi body dílu a pohledech ve výkresu. Nastavíme tuto volbu v Možnostech systému > Výkon > Úroveň detailů > Méně pro zvýšený grafický výkon.

Aktualizace grafických dat pro LDR

Vypočtená grafická data s trojúhelníky můžou být uložena současně s každou konfigurací sestavy nebo dílu. Pro ukládaní grafických dat zapneme volby v Možnostech systému > Výkon > Aktualizovat grafiku modelu při ukládání souborů a zároveň volbu Automaticky kontrolovat a aktualizovat všechny součásti při Přezkoumání velkého návrhu (LDR). Tím si zajistíme ukládání a zároveň kontrolu aktuálnosti uložených grafických dat.

Ukládání dat konfigurací pro použití v sestavě

S každou aktivní konfigurací se ukládají dat o objemových tělech, vazbách a grafická data pro zjednodušenou reprezentaci. Pro použití v sestavách je nutné tyto data ukládat do souboru u všech konfigurací (značka obnovit při uložení) a vyhnout se následně obnově součástí v sestavě při každém otevření (požadavek na výpočet těla neaktivní konfigurace součástí). Zvětší se sice velikost souboru, ale to nemá vliv na celkový výkon součásti v sestavě. Volby jsou dostupné ve Vlastnostech dokumentu > Konfigurace:

 • Přidat značku Obnovit při uložení do nových konfigurací
 • Přidat značku Zobrazit data do nových konfigurací (LDR)

Upravené importované díly

Hlavními faktory přispívající k pomalé práci s importovanou geometrií:

 • vysoký počet těl v multi body dílech
  (snížení počtu těl z 8664 na 31)
 • vysoký počet stavů zobrazení v díle
  (odstranění stavů zobrazení z 89 667 na 1)
 • geometrie bez diagnostiky a úprav
  (odstranění chyb geometrie a příliš malých ploch
  snížení počtu graf. trojúhelníků z 3 730 tis. na 2 078 tis.)
 • dlouhý čas aktualizace grafiky
  (po úpravě modelu z 62 s na 0.49 s)

Před vložením importované geometrie do sestavy SOLIDWORKS je třeba vzít v úvahu, že např. neupravený importovaný díl 0,5 GB s 10 tis. plošnými těly a 60 tis. stavy zobrazení pro plochy způsobí prodlevy při práci se sestavou měřitelné v minutách!

Generování grafiky při otevírání sestavy

Sestava má být strukturována do logických podsestav umožňujících otevření a zpracování nezávisle na sestavě nejvyšší úrovně. Při otevírání sestavy vytvořené podle osvědčených postupů a generování grafiky nám výrazně pomáhají:

 • Přezkoumání velkého návrhu (LDR)
 • Zjednodušený režim otevření
 • Konfigurace Speedpak nebo zjednodušená pro sestavy
 • Stavy zobrazení (vnitřní součásti skryté)
 • Zamknuté externí reference (kontextové prvky) pro vyřešený režim

Převod stávajících dokumentů správcem úloh #TASK

Úlohy změnit kvalitu zobrazení u stávajících dokumentů a zároveň u konfigurací nastavit značku obnovení při uložení dokumentu provede správce úloh – aplikace #TASK od společnosti Central Innovation.

Mohlo by se Vám líbit…

Sdílejte příspěvek se svými přáteli.
Posted in 3D modelování, Aplikace

Související příspěvky: