Kuželová ozubená soukolí

Kuželových kol s přímými, šikmými a zakřivenými zuby se používá při různoběžných osách hřídelů. Zakřivené zuby mají oproti přímým zubům řadu výhod a konstruktér musí při návrhu respektovat geometrii kuželových kol na zvolené výrobní metodě. Většinou bývá úhel os kuželových soukolí 90° a tvar zubu I., tzn. hlavová a patní kuželová plocha mají společný vrchol.

Výpočet kuželového ozubení

Výpočtem je určen geometrický a pevnostní návrh spolu s kontrolu kuželového ozubení s přímými, šikmými a zakřivenými zuby. Výpočet lze provést například pomocí technických výpočtů MITCalc.

Geometrie modelu kuželového ozubení

Pro modelování ozubených soukolí v SOLIDWORKSu lze použít 3D CAD knihovny DPS Tools, které poskytují řešení známých konstrukčních úloh pro získání geometrie ozubení. Geometrii ozubení kuželových kol lze vytvářet odvalováním základního rovinného kola po roztečných kuželích spoluzabírajících kol včetně korigování výšky profilu.

Pro výpočet geometrie kuželového ozubení je součet úhlů os roven 90° a součet posunutí nástroje soukolí je roven 0. Jednotkové výškové posunutí nástroje se kombinuje s obvodovým posunutím, které umožní změnit tloušťku zubu.

Pohybová studie
Mohlo by se vám líbit: