Přeskočit na obsah
DPS » Novinky » Cloud CAD » Jak zrychlit procesy vývoje a spolupráci v rámci týmu

Jak zrychlit procesy vývoje a spolupráci v rámci týmu

  Spolupráce v rámci týmu konstruktérů může být náročná kvůli mnoha souvisejícím e-mailům a objemu sdílených dat, ale existují i lepší způsoby pro spolupráci. Moderní řešení usnadňují konstruktérům procesy návrhu a zákazníkům i vedení společnosti pomáhají spolupracovat a rozhodovat se v reálném čase pomocí zabezpečených informací o projektu.

  Cloudová platforma 3DEXPERIENCE je flexibilní řešení pro všechny činnosti v celé organizační struktuře výrobní společnosti. Uživatelé mohou sledovat digitální vlákno, které začíná u vývoje a pokračuje přes návrh až k výrobě produktu. Moderní řešení dokáže růst a měnit se spolu s potřebami společnosti.


  Spolupráce pomocí digitálního dvojčete

  Komplexní informace o datech digitálního dvojčete ve virtuálním prostředí přesně odpovídá příslušnému výrobku a funguje jako spojnice mezi všemi zúčastněnými stranami v rámci vývoje výrobku, tedy od návrhu po výrobu a servis. Spolupráce je výrazně snazší, když konstruktéři a zákazníci mohou pracovat dohromady za pomoci informací v reálném čase. Společnosti, které využívají výhod spolupráce na cloudové platformě 3DEXPERIENCE, zaznamenaly výhody tohoto přístupu prakticky okamžitě.


  Koordinace návrhu strojní a elektro konstrukce

  Konstrukční týmy věnující se návrhu výrobků používají k dokončení svých projektů CAD software nástroje pro návrhy ve strojírenství (MCAD) a elektrotechnice (ECAD). Koordinace sdílených dat pomocí e-mailů nebo sdílených úložišť vede k práci se zastaralými informacemi. Řešení pro správu životního cyklu výrobků (PLM) umožňuje spravovat data návrhů z různých CAD software. Konstruktéři si mohou návrhy navzájem sdílet i vizualizovat s ujištěním, že celý tým pracuje s aktuálními daty.


  Řešení požadavků zákazníků

  Do vývoje výrobků nejsou zapojeni pouze konstruktéři, součástí je také příjem požadavků na změnu ze strany zákazníků a dodavatelů přes oddělení prodeje. Pokud mají všechny zúčastněné strany možnost spolupracovat na základě společných dat, bude celý proces probíhat rychleji a s aktuálními daty. Platforma 3DEXPERIENCE řeší tento problém tím, že zpřístupňuje informace uživatelům uvnitř i vně společnosti podle způsobu zabezpečení.


  Bezpečný a přesný zdroj dat a informací

  Správa dat a životního cyklu produktu PLM na platformě 3DEXPERIENCE zajistí bezpečnou spolupráci a ukládání obsahu na cloudu napříč odděleními celé společnosti. Konstrukčním týmům pomůže efektivněji vyhledávat, sdílet a opakovaně používat konstrukční data. Správa dat PLM umožní růst s využitím komplexnosti dat návrhu výrobku. Moderní cloudové řešení správy dat pojí virtuální a fyzický svět, a to od vývoje až po výrobu a servis výrobků.

  Správa životního cyklu výrobku >>