Přeskočit na obsah
DPS » Novinky » Simulace » Jak simulace podporují efektivní návrh výrobku?

Jak simulace podporují efektivní návrh výrobku?

  Návrh a simulace jsou většinou považovány za oddělené procesy. V důsledku toho je tok informací mezi konstrukčním oddělením, výpočtáři a odborníky na simulace omezen na fázi konečného návrhu výrobku, což dále prodlužuje proces uvedení výrobku na trh. Řešením tohoto problému je moderní přístup k návrhu výrobku a propojené cloudové simulace.

  Přínosy propojených simulací

  • zlepšení komunikace mezi konstruktéry a odborníky na simulace
  • moderní možnosti validace výrobku ve velmi rané fázi návrhu
  • pokročilé simulace na cloudové platformě podporují konstrukční oddělení

  Pokročilé simulace 3DEXPERIENCE Works

  Propojení softwaru 3D CAD SOLIDWORKS s pokročilými simulacemi je jednoduché díky řešení 3DEXPERIENCE Works. Lze importovat materiály ze SOLIDWORKS a přidat multifyzikální vlastnosti řešiče Abaqus. Následuje optimalizace modelů prostřednictvím parametrických studií návrhu a vyhodnocení návrhů. A to vše s pomocí úloh špičkových analýz na bázi víceosé deformace pro nelineární a dynamická zatížení.

  Podívejte se na video

  Zjistěte, jak pokročilé simulace 3DEXPERIENCE Works na cloudové platformě usnadní návrhy a tvorbu digitálních prototypů.