Přeskočit na obsah
DPS » Novinky » Cloud CAD » 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS pro spolupráci na cloudu

3DEXPERIENCE SOLIDWORKS pro spolupráci na cloudu

  3DEXPERIENCE SOLIDWORKS představuje desktopové 3D CAD řešení připojené do cloudové platformy s mnoha dalšími aplikacemi. Prostřednictvím jediného rozhraní v prohlížeči nabízí cloudová platforma 3DEXPERIENCE komplexní řešení. Spolupracujete v týmu a propojíte se online se všemi, kdo se podílejí na řešení úkolů ve společném projektu.

  Výhody cloudových aplikací:


  Možnosti licencování:

  • trvalá licence s předplacenou údržbou
  • termínová licence (pronájem)

  Jaká jsou nová vylepšení pro spolupráci na cloudu?

  Výměna dat pro import a export

  Data SOLIDWORKS si můžete vyměňovat se spolupracujícími firmami ve formě balíčků pro výměnu dat pomocí příkazů import a export. Výhodou je, že tato výměna dat plně podporuje spolupráci mezi uživateli SOLIDWORKS Desktop a 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS.


  Složky pro obsah s dávkovým uložením do cloudu

  Když vyberete složky z pevného disku v dialogu dávkové uložení do 3DEXPERIENCE, vytvoří se stejná struktura záložek v cloudovém prostoru platformy. Výhodou je, že tato funkce poskytuje možnost jednoduše uspořádat obsah cloudu do struktury záložek.


  Plánovač úloh

  Plánovač úloh je nyní k dispozici pro uživatele 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS a můžete jej použít k automatizaci mnoha různých úloh. Např. můžete naplánovat úlohu, která generuje odvozený výstup v souborech DXF nebo DWG z výkresů .SLDDRW s odesílání výstupu na cloudovou platformu.


  Automatické vytvoření zástupce na ploše

  Systém automaticky přidá zástupce na plochu při prvním spuštění 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS z kompasu. Po každé větší aktualizaci systém zkontroluje, zda je potřeba aktualizovat zástupce na ploše.

  Knihovna návrhů

  Díly a sestavy jsou nyní zobrazeny v knihovně návrhů, tak jak jsou uživatelé zvyklí. Chování 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS je korektní.

  Offline režim

  3DEXPERIENCE SOLIDWORKS můžete spustit i v případě, když jste offline. V offline režimu lze do počítače ukládat nové nebo upravené modely po dobu maximálně 30 dnů. Když se znovu připojíte ke cloudové platformě, můžete otevřít nové nebo upravené modely a uložit je do cloudového prostoru.


  Uživatelské vlastnosti

  Když spustíte 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS v offline režimu, můžete používat všechny funkce související s uživatelskými vlastnostmi.

  Klient správy dat PLM

  Pro práci klienta cloudové správy dat PLM na počítači není zapotřebí instalovat Java aplikaci.