Přeskočit na obsah
DPS » Portfolio řešení » SOLIDWORKS Inspection Standard

SOLIDWORKS Inspection Standard

Aplikace vytváří dokumentaci potřebnou pro měření a kontrolu součástí, která souvisí s řízení kvality výroby. Po přeměření a porovnání tolerovaných rozměrů je vytvořen protokol o měření, a tím je zajištěna shoda vyrobené součásti s výkresem.

Tvorba kontrolních dokumentů

Kontrola kvality výroby

SOLIDWORKS Inspection Standard se skládá ze samostatné aplikace a doplňkového modulu SolidWorks, který uživatelům umožňuje využívat 2D výkresy. Aplikace je určena pro všechny techniky, kteří vytvářejí kontrolní dokumenty odpovídající podnikovým normám. Díky rozpoznávání textu OCR může pracovník kontroly připravit potřebné podklady i z dokumentů, které neobsahují přímo číselné údaje, ale jsou pouhým obrázkem. Tato funkce dovoluje použít jako podklad prakticky jakýkoli výrobní výkres.

Možnosti kontrolních zpráv

  • ruční nebo automatické načítání kót a popisů z výkresu
  • definice tabulek tolerancí
  • export výkresů s poznámkami do  PDF
  • export zpráv o kontrole do aplikace Microsoft Excel pomocí šablon
  • správa kontrolních projektů pomocí SOLIDWORKS PDM
  • export dat o kontrole přímo do systémů a databází kvality