Menu Zavřeno

SOLIDWORKS Inspection Professional

Aplikace automaticky zadává měřené hodnoty do indexované zprávy pro kontrolu kvality na základě výrobního výkresu.

Katalogové číslo: 422 Kategorie: Štítky: ,

SOLIDWORKS Inspection Professional se skládá ze samostatné aplikace a doplňkového modulu SOLIDWORKS, který uživatelům umožňuje využívat 2D výkresy. Aplikace je určena pro všechny techniky, kteří vytvářejí kontrolní dokumenty odpovídající podnikovým normám. Díky rozpoznávání textu OCR může pracovník kontroly připravit potřebné podklady i z dokumentů, které neobsahují přímo číselné údaje, ale jsou pouhým obrázkem. Tato funkce dovoluje použít jako podklad prakticky jakýkoli výrobní výkres.

  • ruční nebo automatické načítání kót a popisů z výkresu
  • definice tabulek tolerancí
  • export výkresů s poznámkami do  PDF
  • export zpráv o kontrole do aplikace Microsoft Excel pomocí šablon
  • správa kontrolních projektů pomocí SOLIDWORKS PDM
  • export dat o kontrole přímo do systémů a databází kvality

Automatické zadávání měřené hodnoty do kontrolního projektu. Hodnotu každé vlastnosti lze zadat ručně pomocí digitálního měřítka nebo importem výsledků z přístroje pro měření souřadnic (CMM).

  • import z přístrojů pro měření souřadnic
  • barevné zvýraznění kóty podle tolerance a zadané hodnoty
  • export výkresů a zpráv o kontrole
  • export 3D modelu poznámkami do 3D PDF nebo eDrawings

Zlepšete svoji produktivitu pomocí školení a technické podpory DPS Software CZ. Spolu se předplacenou údržbou produktu máte přístup k rozsáhlé pomoci našich specialistů.

Zajištěná technická podpora spolu s předplacenou údržbou SolidWorks znamená nejnovější verze, aktualizace software ke stažení spolu s dalšími výhodami pro uživatele.