Přeskočit na obsah
DPS » Portfolio řešení » SolidCAM dílenský simulátor

SolidCAM dílenský simulátor

SolidCAM dílenský simulátor umožňuje procházet všechny hotové operace v projektu a simulovat je ve všech dostupných typech simulací, včetně simulace stroje. Program má obsluze stroje poskytnout informace o průběhu obrábění před spuštěním stroje. Vhodný je také pro kontrolu SolidCAM projektů od externích programátorů. Provádění změn je zablokováno.

Simulace operací SolidCAM projektu

Simulace obráběcího procesu

Simulátor je určen primárně pro obsluhu stroje, zejména když řídící systém není vybaven dobrou grafickou simulací obráběcího procesu. Obsluha se může seznámit se všemi naprogramovanými operacemi a jejich parametry. Může provést kontrolu v grafické simulaci s kontrolou bourání.

  • Otevře existující SolidCAM projekt
  • Simuluje existující operace včetně simulace stroje
  • Generuje NC program postprocesorem
  • Pracuje i samostatně bez CAD