Power Surfacing

Aplikace usnadňuje navrhování komplexních ploch a slouží k vytvoření složitých tvarů tak jednoduchým způsobem, jako je hra s plastelínou.

Katalogové číslo: 650 Kategorie:

S doplňkovým modulem Power Surfacing se stává návrh obecných ploch a organických tvarů snadným. Modul dovoluje vytvářet esteticky příjemné plochy třídy A a není nutné používat složité spojování ploch, řezů a prodlužování. Modelování s Power Surfacing je intuitivní a jednoduché.

  • výchozí základní tvary – krychle, válec, prstenec
  • import sítí obj nebo fbx z jiných aplikací
  • dynamická editace tažením, tlačením, definicí rozhraní, měkkým výběrem
  • modelovací nástroje vysunutí, zatlačení, vložení smyček, můstek
  • pomocné nástroje zrcadlení, ohnutí, váhy hran, rozdělení
  • pokročilé nástroje rozšířit, vysunutí hran, vložení hran, zúžení
  • převod ploch a těl SOLIDWORKS na plochy třídy A