Přeskočit na obsah
DPS » SOLIDWORKS řešení » DCAMCUT drátové řezání

DCAMCUT drátové řezání

Drátové řezání nabízí mnoho funkcí, které dělají programování a použití drátořezu velmi snadným. Použité strategie pro 2 až 4 osy snižují strojní časy.

Elektroerozivní drátové řezání

Víceosé specializované funkce

Aplikace DCAMCUT od německé společnosti DCAM GmbH je plně integrovaný modul pro drátové řezání v SolidWorksu. Jeho vysoká produktivita se opírá a intuitivní poloautomatickou či plně automatickou práci s 3D geometrií solid modelů a širokou škálu funkcí od jednoduchého čtyřosého řezání až po víceosé specializované funkce.

Možnosti a funkce drátořezu

 • Intuitivní prostředí
 • 2D kontury z úseček a oblouků, skic, objemových i plošných modelů
 • Kontury ve dvou úrovních plochy mezi horní a dolní konturou
 • 4 osá kontura z objemových a plošných modelů
 • Funkce rozpoznávání všech geometrií na modelu, které lze řezat drátem
 • Parametrizace drátového řezání se změnami na modelu
 • Definice šablon kontur, operací a programů
 • Standardní simulace a vizualizace
 • Objemová simulace odstraňování materiálu
 • Destrukční řezy pro 2D a 4 osé kontury pomocí 2D kapes
 • NC prohlížeč pro výstup NC programu