DCAMCUT drátořez

Drátové řezání nabízí mnoho funkcí, které dělají programování a použití drátořezu velmi snadným. Použité strategie pro 2 až 4 osy snižují strojní časy.

Aplikace DCAMCUT od německé společnosti DCAM GmbH je plně integrovaný modul pro drátové řezání v SolidWorksu. Jeho vysoká produktivita se opírá a intuitivní poloautomatickou či plně automatickou práci s 3D geometrií solid modelů a širokou škálu funkcí od jednoduchého čtyřosého řezání až po víceosé specializované funkce.

  • intuitivní prostředí
  • automatický výběr geometrie
  • práce podle šablon
  • NC prohlížeč
  • knihovny podle stroje
  • 4osé kapsování 
  • objemová simulace