Přeskočit na obsah

3DEXPERIENCE 3D Design Apps

Cloudové aplikace 3D Design pro rychlou tvorbu modelů pomocí webového prohlížeče propojí návrh a správu dat přímo na cloudové platformě.

Role 3D Creator na cloudové platformě poskytuje prostředí pro 3D parametrické modelování v aplikaci xDesign pro díly a sestavy umožní provádět změny geometrie nebo upraví strukturu sestavy online. Může posloužit i jako alternativní cloudová verze modeláře SOLIDWORKS 3D CAD.
Role 3D Sculptor na cloudové platformě poskytuje rychlé a snadné vytváření volných povrchů v SubD modeláři aplikace xShape s automatickou konverzí do NURBS geometrie. Průmyslovým návrhářům a technikům umožňuje vytvářet stylizované ergonomicky nebo organicky tvarované modely snadněji než tradiční parametrické nástroje.
Role 3D Sheet Metal Creator na cloudové platformě nabízí funkce asociativního parametrického návrhu plechu pro vytváření dílů a sestav. Specializované prostředí aplikace xSheetMetal pro návrh 3D plechových dílů typu „vše v jednom“ vám pomůže zefektivnit způsob, jakým vytváříte, ukládáte, sdílíte, ověřujete a spravujete návrhy plechových dílů.
Structure Creator role na cloudové platformě nabízí funkce návrhu ocelových konstrukcí s pomocí skicovaných profilů. Konstrukční nástroje pomáhají vytvářet ocelové konstrukce od konceptu až pro sestavy v aplikaci xFrame.
Mold Creator role na cloudové platformě obsahuje komplexní nástroje pro technologický návrh vstřikovacích forem s flexibilní vazbou na geometrii platového dílu a následnou kontrolou deformací v aplikaci xMold.
Role Drafter s aplikací Drawings je role je založená na instalaci do Windows. Generuje 2D výkresy z modelů na cloudové platformě. Kdykoli upravíte 3D model, vaše výkresy se aktualizují v reálném čase. Pomocí této role máte přístup k rozsáhlým nástrojům, které usnadňují a urychlují vytváření 2D výkresů. Konstruktéři mohou snadno tvořit pohledy, kótovat a přidávat popisy ve výkrese a sdílet uložená data.
Aplikace xDefine na cloudové platformě definuje, organizuje a publikuje popisy přímo do 3D modelu a nevytváří 2D výkres. Je tak přímo usnadněna následná bezvýkresová výroba s definicemi modelu jako jsou kóty, tolerance, symboly, značky povrchové úpravy, poznámky, tabulky děr a další popisy.
Role 3D Render na cloudové platformě používá data ze 3D modelu a vytváří pomocí aplikace xStudio rendrovaný fotorealistický snímek produktu rychlým a jednoduchým způsobem.

Mohlo by se Vám líbit…