Menu Zavřeno
  • Kompletní sada funkcí pro 2,5 osé frézování. Nejčastěji používané funkce jsou konturování, kapsování, drážkování a vrtací a závitovací operace.

  • Sada funkcí pro 3 osé frézování se uplatní při frézování tvarových dílců, vstřikovacích forem, kovacích zápustek nebo slévárenských modelů.

  • Sada 4 osých funkcí pro souvisle řízené frézování nabízí rozsáhlé nastavení. Funkce zajišťují plynulé vedení vektoru nástroje podél tvaru obrobku.

  • Sada funkcí pro 5 osé souvisle řízené frézování. Obráběcí strategie jsou členěny na obecné tvarové dílce, lopatková kola, uzavřené tvary, kanály, atd.

  • Modul soustružení umožňuje hrubovat, soustružit kontury, upichovat, zapichovat či pracovat ve více osách souvisle nebo s více nástroji najednou.

  • Soustružení s frézováním pro více hlavové a více vřetenové CNC stroje spolu se synchronizací hlav a simulací úplného stroje.

  • Technologie iMachining poskytuje optimalizované hrubování a před dokončování, jak pro obecné 3D tvarové součásti, tak pro prizmatické díly.

  • Simulátor nabízí detekci kolizí mezi součástmi stroje, kusem, upínači a držáky nástrojů, což umožní simulaci celého obrábění CNC stroje.

  • Drátové řezání nabízí mnoho funkcí, které dělají programování a použití drátořezu velmi snadným. Použité strategie pro 2 až 4 osy snižují strojní časy.