Menu Zavřeno
  • Simulace a ověření (FEA) obsahují úlohy lineární statiky na objemových, skořepinových a prutových konstrukcích.

  • Simulace a ověřování obsahují rozšířené úlohy lineární statiky včetně pohybových simulací založených na událostech.

  • Simulace a ověřování obsahují lineární i nelineární statickou, dynamickou analýzu a simulace pro kompozitní materiály.

  • Technologie řešiče Abaqus dává možnosti provádět pevnostní úlohy a optimalizační analýzy, a to od lineární statické analýzy až po dynamické nelineární analýzy.

  • Pro simulaci proudění kapalin a plynů jsou k dispozici komplexní nástroje pro ověřování a analýzu výpočetní dynamiky tekutin (CFD), sdílení tepla a chlazení.