Menu Zavřeno
  • Aplikace pro desky plošných spojů navrhne schéma, vytvoří tvar desky, definuje součástky, umístění, vytvoří trasy a vygeneruje data pro výrobu.

  • Modul pro propojení návrhu desky plošných spojů v Altium Designeru s modelem v SolidWorksu a synchronizací změn tvaru návrhu desku.