Menu Zavřeno

ENOVIAworks

Cloud Data Management

Správa dat a spolupráce

ENOVIAworks poskytuje návrhářům bezpečnou správu dat PLM na platformě. Soubory se ukládají nebo načítají přímo z prostředí aplikace, což poskytuje přirozený a intuitivní způsob sdílení návrhových informací s dalšími zúčastněnými stranami v procesu vývoje návrhu. ENOVIAworks poskytuje konsolidovaný, plně propojený pohled na kusovník a proces vývoje změn pro zachování správnosti. Výsledkem je lepší spolupráce, méně přepracování, vyšší kvalita produktu a nižší náklady na vývoj společně s plánováním a přiřazením zdrojů na základě informací o dostupnosti v reálném čase.

Collaborative Industry Innnovator (CSV)

Role je nástrojem správy dat PLM v datovém formátu cloudové platformy. On-line prostředí poskytuje flexibilní nástroje pro správu dat produktu včetně dat simulací a výrobních procesů. Poskytuje 20 GB cloudového úložiště 3DSpace na uživatele.

 • 3D Space – 20 GB cloudové úložiště ve formátu platformy,
  Multi CAD prostředí, různé CAD systémy
 • Bookmark Editor – záložky ve 3D Space
 • Collaborative Tasks – úkoly (To Do, In Progess, Done)
 • Collaborative Lifecycle – správa dat PLM
 • 3D Markup – 3D poznámky
 • Product Explorer – prohlížeč struktury sestavy
 • Issue Management – vydavatel změn
 • Issue 3D Review – prohlížení změn
 • Change Action – režim provádění změn
 • Classify and Reuse
 • Collaboration and Approvals
 • Compare
 • Project Execution
 • Project Grant
 • Route Management
 • PDF Datasheet

Collaborative Designer for SOLIDWORKS (UES)

Role připojí SOLIDWORKS 3D CAD k platformě, což umožní bezpečnou spolupráci v reálném čase napříč konstrukčními týmy. Role připojí desktopové uživatele SolidWorks ke cloudové platformě a umožní snadný přístup ke správě dat PLM, sdílení a ukládání obsahu přímo v panelu úloh programu. Derived Format Converter převede soubory a další obsah přímo do společného formátu 3DSpace a zpřístupní je dalším online aplikacím na platformě.

 • SOLIDWORKS Connector – doplňkový modul, správa dat PLM a projektů
 • Derived Format Converter – konvertovaná data pro 3D Space
 • Visualize Connector
 • PDF Datasheet

Collaborative Designer for DraftSight (UDR)

Role připojí DraftSight k platformě, což umožní bezpečnou spolupráci v reálném čase napříč konstrukčními týmy a umožní snadný přístup ke správě dat PLM, sdílení a ukládání obsahu přímo v panelu úloh programu. Derived Format Converter převede soubory a další obsah přímo do společného formátu 3DSpace a zpřístupní je dalším online aplikacím na platformě.

 • Derived Format Converter – konvertovaná data pro 3D Space
 • DraftSight Connector – záložka správy dat PLM
enoviaw-udr

Project Planner (XPP)

Projektová role zadává a řídí procesy s časovým plánem projektu k jeho dokončení prostřednictvím více směrného plánování a monitorování v prostředí cloudové spolupráce v týmu. Automaticky optimalizuje plán pro splnění všech klíčových fází projektu. Role zachytí úkoly a výstupy do projektů a připojí přílohy s obsahem ke kontrole členům projektového týmu.

 • Project Planning – interaktiví plánování projektů,
  příjemci plní úkoly pomocí Collaborative Tasks (CSV)
 • PDF Datasheet
enoviaw-xpp