Menu Zavřeno

3DEXPERIENCE WORKS

Spolupráce v reálném čase z jakéhokoli zařízení  a odkudkoliv pomocí propojeného prostředí aplikací.

Čím je 3DEXPERIENCE ?

Cloudovým prostředím, které propojuje celkový proces vývoje produktu od návrhu až k výrobě. Jednotlivé role obsahují portfolio aplikací pro správu všech aspektů životního cyklu produktu. 

Cloudové prostředí 3DEXPERIENCE propojí lidi, nápady, data a řešení v jediném společném prostředí a v reálném čase poskytne aplikace pro inovaci prvotřídních produktů.

3DEXPERIENCE Platforma

Platforma nabízí portfolio cloudových aplikací, které slouží k usnadnění a urychlení práce na projektu. Propojíte lidí do týmů a proměníte data na procesy a procesy na efekty. Jednotlivé role jsou druh přístupu uživatele k relevantním nástrojům a aplikacím podle rozdělení oblastí kompasu:

Y – spolupráce a správa dat
3D – návrhy a modelování
V+R – simulace, ověření a výroba
i – informace a vyhledávání

Role pro spolupráci – Collaborative Business Innovator (pdf)
Základní role s přístupem na platformu umožní obsah především sdílet, ukládat, vyhledávat, prohlížet, komunikovat a spolupracovat v týmu. (3DDashboard – prostředí, 3DSwym – komunikace, 3DDrive – 5GB soubory, 3DSearch – vyhledávání, 3DPlay – prohlížeč, 3DSketch, 3DPassport – přihlášení, Users Group, 3DCompass – přístup k rolím)

Role pro správu dat – Collaborative Industry Innovator (pdf)
Role je nástrojem správy dat PLM v datovém formátu cloudové platformy. On-line prostředí poskytuje flexibilní nástroje pro správu dat produktu včetně dat simulací a výrobních procesů. (3DSpace – 20GB data, Collaborative Tasks – úkoly, Bookmark Editor – záložky, Product Explorer – prohlížení struktury sestavy, Collaboration for Microsoft – doplněk pro MS Office, Collaborative Lifecycle, Change Action)

Governance - role správy dat PLM

Cloudová škálovatelná správa dat a správa životního cyklu produktu ENOVIAworks na platformě 3DEXPERIENCE poskytuje klíčovou roli pro správu dat a PLM procesy potřebné během vývoje produktu. Je k dispozici on-line na všech koncových zařízeních bez dalších investic do IT infrastruktury.

 • Collaborative Designer for SOLIDWORKS (pdf)
  Role připojí uživatele SOLIDWORKS ke cloudové platformě a umožní uživatelům snadný přístup ke správě dat PLM, sdílení a ukládání souborů přímo v panelu úloh programu. Derived Format Converter převede soubory do formátu platformy (3Dxml) a dovolí s nimi provádět životní cyklus správy dat PLM. Obsahuje také Connector for Visualize.
 • Collaborative Designer for DraftSight
  Role připojí uživatele DraftSight ke cloudové platformě a umožní uživatelům ukládání souborů přímo z panelu úloh a přístup ke správě dat PLM na platformě.
 • Project Planner (pdf)
  Role řídí procesy a časový plán projektu k jeho dokončení prostřednictvím vícesměrného plánování a monitorování v prostředí cloudové spolupráce v týmu. Automaticky optimalizuje plán pro splnění všech klíčových fází projektu.

3DEXPERIENCE ENOVIAworks

Collaborative Designer for SOLIDWORKS (UES)
Collaborative Industry Innovator (CSV)
Collaborative Business Innovator (IFW)

Collaborative Designer for DraftSight (UDR)
Collaborative Industry Innovator (CSV)
Collaborative Business Innovator (IFW)

Collaborative Designer for SOLIDWORKS (UES)
Project Planner (XPP)
Collaborative Industry Innovator (CSV)
Collaborative Business Innovator (IFW)

Design - role pro modelování

Díky aplikacím pro 3D návrh modelu můžete kdekoli a kdykoli změnit, inovovat a vytvářet skvělé návrhy včetně tvarů a povrchu s organickým vzhledem. Role 3D Creator a 3D Sculptor kombinují snadnost použití aplikací a spolupráci přímo z webového prohlížeče.
 • 3D Creator (pdf) Role poskytuje jedinečné prostředí pro 3D parametrické modelování v aplikaci xDesign pro díly a sestavy včetně propojení s Collaborative Designer for SOLIDWORKS.
 • 3D Sculptor (pdf) Role poskytuje rychlé a snadné vytváření volných a ergonomických povrchů v aplikaci xShape, Sub-D modeláři včetně propojení s Collaborative Designer for SOLIDWORKS.
 • Drafter (pdf) Pomocí role máte přístup k nástrojům, které usnadňují a urychlují vytváření 2D výkresů z 3D modelů. Konstruktéři mohou snadno kótovat a přidávat popisy ve výkrese a sdílet uložená data.

3DCreator (WXD)
3DEXP SOLIDWORKS Standard Connected (XWA – pdf)
Collaborative Industry Innovator (CSV)
Collaborative Business Innovator (IFW)

3DCreator (WXD)
3DSculptor (XFO)
3DEXP SOLIDWORKS Professional Connected (XWB – pdf)
Visualize Connected
Collaborative Industry Innovator (CSV)
Collaborative Business Innovator (IFW)

3DCreator (WXD)
3DSculptor (XFO)
3DEXP SOLIDWORKS Professional Connected (XWC – pdf)
Visualize Connected
3DEXP SOLIDWORKS Simulation Designer (XSM)
Collaborative Industry Innovator (CSV)
Collaborative Business Innovator (IFW)

3DEXP DraftSight Premium Connected (DRA)
Collaborative Designer for DraftSight (UDR)
Collaborative Industry Innovator (CSV)
Collaborative Business Innovator (IFW)

Simulation - role analýzy a ověření

SIMULIAworks ověří návrhy s analýzou pevnosti a tuhosti, ty jsou základem každého robustního a úspěšného produktu. Aplikace například umožňují provádět statickou, frekvenční, vzpěrnou analýzu, modální dynamickou odezvu a tepelnou analýzu díky technologii řešiče Abaqus.
 • Structural Designer Intuitivní simulační řešení s lineární statickou analýzou pro designéry, kteří ověřují produkt v lineárních  podmínkách.
 • Structural Performance Engineer (pdf) Role pro konstruktéry při posuzování analýzy produktu v nelineárních statických simulacích s lineárními dynamickými podmínkami.
 • Structural Mechanics Engineer (pdf) Role pro odborníky na simulaci, kteří řeší všechny úlohy v nelineárních statických podmínkách s nelineárním  dynamickým zatížením.

Manufacturing - obrábění a výroba

Cloudové aplikace DELMIA s kompletními nástroji pro NC frézování a soustružení.