Menu Zavřeno

DPS KATALOG

Všechny aplikace na jednotné platformě 3D CAD software.

KATEGORIE 3D CAD SOFTWARE

SOLIDWORKS pro návrh modelu, vizualizaci, ověření, datovou komunikaci, výrobu, kontrolu, montáž a sdílení.

NÁVRH MODELU

Kompletní řešení pro tvorbu dílů, sestav a technických výkresů.

SPRÁVA DAT

Správa dat zaznamená historii dokumentů, verze, revize a změnové řízení.

SIMULACE A OVĚŘENÍ

Simulace dávají spolehlivé výsledky, jak pro návrhy, tak pro rozsáhlé analýzy.

VÝROBA A OBRÁBĚNÍ

Integrované obrábění kombinuje návrh a výrobu ve společném modelu.

3DEXPERIENCE WORKS

Cloudová platforma s aplikacemi, které propojí kompletní vývoj produktu v internetovém prohlížeči.

VIZUALIZACE A DOKUMENTACE

Tvorba návodů pro obsluhu, publikací, ilustrací a animovaných prezentací.

ELEKTROTECHNIKA

Spojení elektrických schémat, kabeláže, desek plošných spojů a mechanické konstrukce.

APLIKACE

Aplikace pomohou s návrhem produktů podle vašeho technického zaměření.

  • robustní 3D funkce a snadné použití návrhu modelu
  • parametrické díly, sestavy a technické výkresy
  • nástroje pro generování ploch, plechových dílů, ocelových konstrukcí, forem a plastů
  • integrace elektrotechnických součástí do projektu
  • automatizace, konfigurace a nástroje pro opětovné využití návrhu modelu
  • snadné použití norem, průmyslových standardů a normalizovaných součástí