Menu Zavřeno

Základy SOLIDWORKS

Noví uživatelé i stávající uživatelé jiných CAD systémů mohou získat mnoho dovedností ze školení pro začátečníky.

Kurz pro začátečníky dosahuje maximální rychlosti, využívá nejlepší modelovací postupy a v konečném důsledku zajišťuje maximální produktivitu pro všechny nové uživatele SOLIDWORKS.

Cena za osobu / den:  3 000 Kč  (3 630 Kč s DPH)

Obsah:

 • 2 denní školící kurz pro 5 účastníků
 • Učebna s počítači certifikovaný lektor
 • Učebnice SOLIDWORKS

Naše požadavky:

 • Zvládnuté základy na PC s Windows 10
 • Zkušenosti z oblasti průmyslu
 • Úhrada školení předem

Získané dovednosti uživatele během 2 dnů školení

 • tvorba parametrické skici
 • návrh konfigurovatelných dílů
 • sestavení hlavní sestavy a podsestavy
 • práce s položkami a kusovníky
 • tvorba výkresů podle zásad technického kreslení

Lekce 1 – Prostředí a ovládání programu SolidWorks

 • parametrický modelář
 • práce se soubory
 • možnosti systému a nastavení dokumentu
 • zobrazování a manipulace
 • klávesové zkratky
 • panely nástrojů

Lekce 2 – Tvorba skici

 • načrtnout skicu
 • entity skici
 • nástroje pro skici
 • geometrické vazby skici
 • kótování, rovnice, spojené hodnoty
 • přidání vysunutím
 • přidání rotací

Lekce 3 – Tvorba dílu

 • přidat, odebrat vysunutím
 • přidat, odebrat rotací
 • zrcadlit prvky
 • průvodce dírami
 • zaoblit, zkosit
 • určit materiál, hmotnost, vlastnosti dílu
 • praktické cvičení

Lekce 4 – Tvorba sestavy

 • metody tvorby sestavy
 • vkládání a manipulace součástí
 • vazby součástí
 • toolbox, normalizované součásti
 • rozložený pohled
 • sestava a podsestava
 • kusovník sestavy
 • pohyblivá sestava
 • pohybová studie

Lekce 5 – Tvorba výkresu

 • výkresy, formáty
 • výběr pohledu, průmět, ISO pohled
 • kótování, asociativita s modelem
 • popisy pohledů
 • výkres dílu
 • výkres sestavy
 • rozložený pohled
 • kusovník
 • pozice
 • praktické cvičení

Lekce 6 – Prohlížení

 • eDrawings – prohlížeč
 • otestování nabytých znalostí