Menu Zavřeno

Systémová integrace

Informační technologie představují důležitou a nepostradatelnou součást všech procesů, a proto patří jejich integrace a správa mezi naše klíčové kompetence.

Podniky usilují o zkrácení času uvedení výrobků na trh spolu s minimalizací nákladů. Nezbytnou podmínkou je integrace procesů mezi PDM a ERP, která zajistí synchronizaci technických a výrobních postupů, kusovníků a změnového řízení.

 • Obousměrná výměna dokumentů, modelů, výkresů, kusovníků, položek a dalších.
 • Integrace workflow spojující procesy a změny mezi PDM a ERP.
 • Snížení pracovní zátěže spojené s procesy vydávání dokumentace a změnového chodu.
 • Odstranění nákladných a časově náročných chyb, které vedou k zmetkům ve výrobě a neshodnému nákupu materiálu.
Projektové řízení propojuje do společného plánu modely, kusovníky, dokumenty, výkresy a další položky jako výstupy a milníky pro týmovou spolupráci a poskytuje panely pro řízení projektového portfolia.
 • Pracovní prostor spolupráce na projektu umožňuje bezpečnou online účast týmů s  upozorněním o odpovědnosti a lhůtách.
 • Poskytování kritických informací, které projektovým týmům pomáhají zaměřit se na důležité úkoly a nabízí přehled kapacity zdrojů pro jejich lepší plánování a využití.
 • Organizace podnikových procesů, automatizace tvorby dokumentů a spojení všech osob s novými produkty. Od prodeje a marketingu až po výrobu a podporu.
 • Všechny součásti nutné pro definici produktu, jako jsou model, dokument nebo položka jsou ve správě na jednom místě.

Nabídka služeb IT našich specialistů je důležitá pro řešení infrastruktury lokální podnikové sítě LAN a umožňuje trvalou péči i systémový dohled nad provozem IT technologií.

 • počítačové sítě LAN
 • konsolidace serverů
 • bezpečné Wi-Fi připojení
 • připojení k Internetu
 • zálohování a obnova dat
 • ochrana a archivace dat
 • optimalizace periferií a tiskového prostředí
 • optimalizace způsobu licencování software
 • audity software a hardware
 • antivirová a bezpečnostní řešení

Zlepšete svoji produktivitu pomocí školení a technické podpory DPS Software CZ. Spolu se předplacenou údržbou produktu máte přístup k rozsáhlé pomoci našich specialistů.