Aplikace

Připojení SOLIDWORKS k platformě 3DEXPERIENCE

Uživatelé SOLIDWORKS 3D CAD mohou nainstalovat doplňkové moduly 3DEXPERIENCE pomocí následujících pokynů. Pokud nevidíte nativní aplikaci SOLIDWORKS pomocí modrého kompasu, nemáte přidělenou roli Collaborative Designer for SolidWorks. Instalace doplňků SOLIDWORKS Pomocí nativní aplikace SOLIDWORKS nainstalujete najednou nejenom doplňkové moduly pro… Připojení SOLIDWORKS k platformě 3DEXPERIENCE

Čelní ozubená kola

Čelní ozubená kola s evolventním profilem boku zubů jsou nejrozšířenější skupinou ozubených kol. Poloha os složeného soukolí je rovnoběžná. Boky zubů spolu zabírajících kol se po sobě odvalují. Korigovaná geometrie zubu je změna tvaru ozubení používaná např. k zesílení paty… Čelní ozubená kola

Kuželová ozubená soukolí

Kuželových kol s přímými, šikmými a zakřivenými zuby se používá při různoběžných osách hřídelů. Zakřivené zuby mají oproti přímým zubům řadu výhod a konstruktér musí při návrhu respektovat geometrii kuželových kol na zvolené výrobní metodě. Většinou bývá úhel os kuželových… Kuželová ozubená soukolí

Hydraulické obvody v SOLIDWORKSu

DPS Tools poskytují řešení známých konstrukčních úloh ve strojírenství. Naleznete zde knihovní nástroje z mechaniky, technického kreslení, materiálu, svařování, obrábění, strojních součástí a hydrauliky. Projektanti hydrauliky využijí rychlé a pohodlné tvorby prvků hydraulický obvodu v libovolné verzi SOLIDWORKS. Knihovna hydrauliky… Hydraulické obvody v SOLIDWORKSu

Kdo si hraje, nezlobí

Webová kolekce aplikací SOLIDWORKS Apps for Kids, která je dostupná na tabletech a dalších mobilních zařízeních, dětem pomáhá získávat inspiraci a zábavným způsobem je seznamuje s procesem vytváření a konstrukcí vlastních návrhů i 3D modelů. Kolekce aplikací umožňuje rozdělení návrhového… Kdo si hraje, nezlobí