Menu Zavřeno

Elektrotechnika

Spojení elektrických schémat, kabeláže, desek plošných spojů a mechanické konstrukce ve společném projektu.

  • Robustní 3D řešení nabízí kompletní sadu nástrojů, trasy potrubí, hadic, elektrické kabeláže a správu dat. Navíc nabízí lineární statickou a pohybovou simulaci.

  • Tvorba 2D schémat obsahuje nástroje pro několik typů schémat obvodů, součástí a kabeláže ve společném projektu.

  • Modul nabízí automatickou tvorbu tras kabeláže s vyloučením kolizí. Projekt snadno integruje elektrická 2D schémata do modelu sestavy.

  • Aplikace pro desky plošných spojů navrhne schéma, vytvoří tvar desky, definuje součástky, umístění, vytvoří trasy a vygeneruje data pro výrobu.

  • Modul pro propojení návrhu desky plošných spojů v Altium Designeru s modelem v SolidWorksu a synchronizací změn tvaru návrhu desku.