Menu Zavřeno

Simulace a ověření

Simulace dávají spolehlivé výsledky jak pro příležitostné návrhy, tak pro rozsáhlé analýzy.

  • Robustní 3D řešení nabízí kompletní sadu nástrojů, trasy potrubí, hadic, elektrické kabeláže a správu dat. Navíc nabízí lineární statickou a pohybovou simulaci.

  • Simulace a ověření (FEA) obsahují úlohy lineární statiky na objemových, skořepinových a prutových konstrukcích.

  • Simulace a ověřování obsahují rozšířené úlohy lineární statiky včetně pohybových simulací založených na událostech.

  • Simulace a ověřování obsahují lineární i nelineární statickou, dynamickou analýzu a simulace pro kompozitní materiály.

  • Pro simulaci proudění kapalin a plynů jsou k dispozici komplexní nástroje pro ověřování a analýzu výpočetní dynamiky tekutin (CFD), sdílení tepla a chlazení.

  • Analyzuje průběh vstřikování plastu do formy, optimalizuje tloušťku stěn, identifikuje studené spoje a zvolí umístění vtoků.

  • Vyhodnocuje a optimalizuje návrh plastových dílů a vstřikovacích forem, a to pro jednoduché, více dutinové i vícenásobné formy.

  • Simulace vstřikování plastů nabízí analýzu chlazení formy a celkové posouzení deformace plastového dílu po vyjmutí z formy.

  • Strojírenské výpočty provedou návrh součásti nebo výpočet strojírenského uzlu bez větších nároků na speciální odborné znalosti.