Menu Zavřeno


SOLIDWORKS Simulation

Simulation poskytuje ideální 3D prostředí pro ověřování součástí a pomáhá při rozhodnutí o spolehlivosti a bezpečnosti projektu.

SOLIDWORKS Simulation Standard je součástí CAD systému SOLIDWORKS Premium a jedná se především o úlohy lineární statiky.

 • Kontaktní analýza a tření
 • Statická pevnostní analýza
 • Napětí, deformace, posun
 • Spoje a nalisovaná uložení
 • Pevnostní simulace sestav
 • Analýza svařovaných konstrukcí
 • Analýza skořepiny
 • Únava

SOLIDWORKS Simulation Professional dále rozšiřuje možnosti simulací verze Standard. Součástí balíčku je i nástroj pro pohybové simulace Motion včetně pohybových simulací založených na čase i událostech.

 • Lineární statická simulace sestavy
 • Pohybová simulace mechanismu
 • Optimalizace návrhu
 • Únavový test
 • frekvenční úlohy
 • Vzpěr
 • Odstředivé síly
 • Teplotní analýza
 • Pádová zkouška
 • Cyklická zatížení
 • Tlakové nádoby
 • Strukturální analýza skupiny součástí
 • Topologická studie
 • Rovinná 2D zjednodušení

SOLIDWORKS Simulation Premium nabízí všechny možnosti řešení simulace ve verzi Simulation Professional a obsahuje navíc další nástroje pro nelineární dynamické zatížení a kompozitní materiály.

 • Nelineární statické zatížení
 • Nelineární dynamické zatížení
 • Vibrace, dymamické odezvy, elastistický materiál
 • Analýza a optimalizace kompozitů a plastových dílů

Proudění tekutin
SOLIDWORKS Flow Simulation

Optimalizace vstřikování plastů
SOLIDWORKS Plastics

Dopad na životní prostředí
SOLIDWORKS Sustainability

Strojírenské výpočty
MITCalc