Menu Zavřeno

SOLIDWORKS 2019

Nová vylepšení portfolia SOLIDWORKS pomáhají maximalizovat produktivitu všech konstrukčních skupin a současně urychlit vývoj nových produktů.

□□

Od návrhu k výrobě

Návrh, vizualizace, komunikace,  výroba, kontrola, sestavování a řízení vše v jednom prostředí.

□□

Simulace a ověření

Simulace dávají použitelné výsledky jak pro příležitostné návrhy, tak pro rozsáhlé analýzy. Poskytují kvalitní strategii návrhu s analýzou.

□□

Správa dat

Portfolio produktů pro správu dat se skládá z aplikací od správy dat produktů, až po pokročilou správu a vyhledávací platformy.

□□

Elektrotechnika

Spojení elektrických schémat, kabeláže, desek plošných spojů a strojní konstrukce v jednom projektu přináší efektivní návrhy.

SOLIDWORKS 2019

Nový SOLIDWORKS má na mnoha místech vylepšený výkon, který urychlí a zefektivní práci konstruktérů. Hlavní vylepšení výkonu se týká zobrazování pomocí výkonu grafické karty s Open GL u modelu, výkresů, simulací, vizualizací a prohlížení eDrawings.

NOVINKA: Export virtuální reality XR

Publikujte své modely a projekty SOLIDWORKS s rozšířenou realitou (AR) nebo virtuální realitou (VR) pro fascinující zážitky!

Vyšší výkon pro velké sestavy

Nová vylepšení byla integrována za účelem zlepšení výkonu u velkých a složitých sestav. Nové možnosti uložení sestavy jako dílu, použití vymezovacího rámečku v sestavě, vylepšené rozložené pohledy, správa vnějších odkazů, seskupování vazeb podle stavu nebo oddělení vazeb součástí Toolbox.

Grafický nárůst rychlosti

Velký nárůst rychlosti při rotaci a zoomování velkých sestav, modelů a výkresů s podporou výkonu grafické karty a Open GL 4.5

Výkresy a detailování

Nové funkce pro vytváření pohledů a větší kontrola pro práci s výkresy přináší ukazatel průběhu otevírání výkresu, vyloučené pohledy z automatické aktualizace, nové odebrané průřezy a lepší práce s tabulkou.

Zjednodušení složitých součástí

Metoda obrysu funkce Defeature je novinka, která byla přidána pro výrazné zjednodušení součástí pro velké sestavy.

Modelování dílů

Modelování dílů větší možnosti síťové geometrie pro zjednodušení reverzního inženýrství. Nové funce nabízí segmentaci těla sítě, 3D textury, částečná zaoblení a zkosení, detekce kolizí na vícetělových dílech a vylepšení kosmetických závitů.

Nové ocelové konstrukce a svařování

Větší produktivita při práci s ocelovými konstrukcemi a nový konstrukční systém pro svařence a ocelové profily.

Uživatelské prostředí

Můžete být produktivnější díky nejnovějším zařízením pro ovládání uživatelského rozhraní, přizpůsobení záložky panelu úloh nebo nastavení výchozí složky pro ukládání. Nový je i dialogový panel, když aplikace nereaguje.

Od návrhu k výrobě produktu

Více možností pro sadu nástrojů od návrhu k výrobě produktu včetně vylepšení aplikací SOLIDWORKS MBD, CAM a Inspection.

SOLIDWORKS Composer

Composer nabízí aktualizované české uživatelské rozhraní a nové funkce pro volbu výběru přilehlých součástí, uspořádání výběrových sad, uzamykání pohledů a kartu SOLIDWORKS PDM pro práci s projekty v prostředí Composeru.

Webinar 22 min.

Velký grafický výkon pro sestavy, nové nástroje pro modelování částí, zjednodušené pracovní postupy u sestav, vylepšená spolupráce s eDrawings, nástroje pro využití nejnovějších dotykových vstupních zařízení, jednoduchá cesta pro virtuální realitu AR/VR.