Menu Zavřeno


SolidCAM

SolidCAM je software s patentovanou technologií iMachining. Disponuje kompletní sadou funkcí pro frézování a soustružení a je přímo integrovaný do SolidWorksu.

CAM modul 2D iMachining obsahuje znalosti a zkušenosti stovek specialistů CAM a CNC jsou k dispozici v podobě průvodce technologií iMachining a perfektní dráhy nástroje, což vás dostane na zcela novou úroveň výkonu CNC strojů. Ušetří vám 70% i více času obrábění a výrazně prodlouží životnost nástrojů!

CAM modul 3D iMachining poskytuje optimalizované hrubování, zbytkové hrubování a předdokončování jak pro obecné 3D tvarové součásti tak pro prizmatické díly. 3D iMachining poskytuje vynikající výsledky při 3D obrábění a šetří 70% i více strojového času.

CAM modul 3D iMachining výrazně snižuje i čas programování při frézování prizmatických dílů, které mají více kapes a ostrovů a umí to s pomocí automatické identifikace geometrie a hloubky kapsy přímo z 3D CAD modelu. Tímto dosahuje nejkratšího možného času obrábění.

CAM modul obsahuje výkonnou a snadnou tvorbu 2.5D CNC frézovacích drah nástroje s plně interaktivním ovládáním a rozpoznáváním prvků, která pracuje přímo uvnitř vašeho CAD systému. Sada cyklů poskytuje specializované a přednastavené operace pro drážky, rohy a výstupky.

CAM modul AFRM obsahuje výkonné funkce Automatického rozpoznávání prvků a jejich obrábění doplňují funkce 2.5D frézování SolidCAMu. Uživatel SolidCAMu má tak to nejlepší z těchto schopností – interaktivní operace a automatizace.

CAM modul HSS poskytuje hladké a výkonné obrábění předem určených plošných oblastí a podřezání spolu s výrazně zvýšenou kvalitou obrobené plochy, které můžete obrábět jak standardními tak tvarovými nástroji. HSS je nezbytný modul pro každou výrobu.

CAM modul HSR/HSM poskytuje hrubovací i nejjemnější dráhy nástroje pro 3D frézování u složitých 3D součástí, dílů pro letecký průmysl, forem, přípravků a zápustkek. Modul HSR/HSM nabízí nejvyšší úroveň hladkosti, efektivnosti a optimalizace obrábění.

CAM Modul umí velmi dobře obrábět v indexovaných 4/5 osách. Obrábění je zde při indexovaném nastavení zjednodušeno do definice jediného nulového bodu, což zrychluje vícestranné obrábění.

CAM modul využívá otestované a prověřené 5 osé dráhy nástroje CNC frézování, které mají jednoznačné uživatelské rozhraní a nejpokročilejší ovládání všech stránek dráhy nástroje včetně kontroly kolizí.

Pro výrobu forem nabízíme integrované CAM řešení. CAM moduly HSM, 5 osé frézování a revoluční 3D iMachining SolidCAMu poskytují skvělou kombinaci pro obrábění forem a jejich vložek.

SolidCAM poskytuje úplnou sadu pro soustružení s technikami a drahami nástroje pro extrémně rychlé a efektivní soustružení. Obsahuje funkci pro aktualizaci obrobeného polotovaru pro všechny operace soustružení a frézování.

Soustružení s poháněnými nástroji v SolidCAMu poskytuje snadné programování i pro složité více hlavové a více vřetenové CNC stroje spolu se synchronizací hlav a simulací úplného stroje. Pro programování frézařsko-soustružnických strojů jsou dostupné všechny operace soustružení a frézování včetně iMachiningu.

SolidCAM plně podporuje frézařsko-soustružnické stroje Swiss-type včetně synchronizace vícekanálů.

Modul měřící sonda umožňuje ustavení a měření pro kontrolu kvality obráběných součástí. Modul měřící sonda poskytuje také kontrolu nástroje. Ovládá sondy na CNC stroji.